Zzp’er, fictieve dienstbetrekking en schijnondernemerschap
: Een onderzoek naar en een evaluatie van maatregelen inzake de zzp-problematiek

Translated title of the thesis: self-employed person, fictitious employment and bogus entrepreneurship
 • T. Evers

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Deze scriptie gaat over de zzp-problematiek. De grens tussen het ondernemerschap en werknemerschap is nog steeds niet scherp te trekken met het risico dat er schijnondernemrschap ontstaat. Ook is er nog steeds geen heldere definitie van de zzp’er. Het huidige en voorgaande kabinetten hebben dit probleem onderkend en getracht daar door middel van wetgeving de nodige maatregelen te treffen. De verklaring Arbeidsrelatie heeft nog het langste stand gehouden en De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties werd al heel snel niet meer gehandhaafd. Tevens wordt het conceptwetvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en de zelfstandigenverklaring niet nader uitgewerkt met als gevolg dat tot op heden een aantal problemen nog steeds niet opgelost zijn. Dit betreft vooral het feit dat arbeidsrelaties niet goed te kwalificeren zijn met alle fiscale verschillen van dien die op IB-ondernemers en werknemers van toepassing zijn.
  Wel is er aandacht besteed aan een kwetsbare groep zzp’ers die te afhankelijk zijn van hun opdrachtgevers een zwakke onderhandelingspositie hebben maar ook daar is nog steeds geen minimum uurloon voor bepaald. Vooral voor deze groep bestaat het risico van onderverzekering bij arbeidsongeschiktheid. Daarom is er in deze scriptie een analysegemaakt van de oplossingen die voorgesteld worden door de sociale partners in de stichting van de arbeid en heb ik zelf ook een voorstel gedaan.
  Date of Award15 Dec 2020
  Original languageDutch
  SupervisorSonja Dusarduijn (Supervisor) & Carla Zoethout (Examiner)

  Keywords

  • IB-ondernemer
  • werknemer
  • schijnondernemerschap
  • kwetsbare ondernemers
  • onderverzekering

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '